179.55

Znaki towarowe i ich ochrona - Ryszard Skubisz, Lavinia Brancusi, Edyta Całka, Krzysztof Czub, Tomasz Drab, Andrzej Falkowski, Prof. Beata Giesen, Andrzej Jakubecki, Jakub Kępiński LL.M, Andrzej Matlak, Adrian Niewęgłowski, Justyna Ożegalska-Trybals

O produkcie

Szczególne znaczenie w obrocie gospodarczym mają znaki towarowe, ponieważ przekazując informacje o komercyjnym pochodzeniu towarów i usług, umożliwiają nabywcom wyszukanie na rynku określonego produktu (usługi). W monografii przedstawiono najbardziej sporne oraz niewystarczająco wyjaśnione zagadnienia, o istotnym znaczeniu praktycznym, dotyczące znaków towarowych w prawie polskim i unijnym. Autorzy poszczególnych tekstów, stanowiących rozwinięcie wypowiedzi przedstawionych na konferencji w Lublinie "Znaki towarowe i ich ochrona" (Lublin 2018), poruszają kwestie związane m.in.:
  • ze zdolnością rejestrową znaków towarowych (w tym przeszkód ich rejestracji),
  • prawem używania znaku towarowego w odniesieniu do części zamiennych objętych prawem z rejestracji wzoru przemysłowego,
  • obowiązkiem używania zarejestrowanych znaków,
  • kumulatywną ochroną znaków towarowych, postaciami naruszenia i ochrony prawa ochronnego na znak towarowy (roszczenia i ich przedawnienie),
  • zastawem i użytkowaniem na prawie ochronnym na znaku towarowym oraz
  • prawem ochronnym w masie upadłości.
Książka adresowana jest przede wszystkim do praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych, notariuszy oraz sędziów, jak również teoretyków prawa, a także aplikantów zawodów prawniczych i rzecznikowskich oraz studentów zainteresowanych tematyką ochrony prawnej znaków towarowych.

Informacje dodatkowe

Nazwa
Nazwa: Znaki towarowe i ich ochrona
Kod ISBN
Kod ISBN: 9788381588966
Kod EAN
Kod EAN: 9788381588959
Rok wydania
Rok wydania: 2019
Język
Język: polski
Mechanizm DRM
Mechanizm DRM: Watermark
System zabezpieczeń mający przeciwdziałać używaniu danych w formacie elektronicznym w sposób sprzeczny z wolą ich wydawcy.
ISBN alternatywnego wydania
ISBN alternatywnego wydania: 9788381588959
Podatek VAT
Podatek VAT: 5%
Kwota podatku VAT zawarta w cenie produktu.
Gwarancja
Gwarancja: 2 lata
W przypadku kiedy nie otrzymasz karty gwarancyjnej zawsze możesz skontaktować się ze sprzedawcą, który w Twoim imieniu przeprowadzi Cię przez proces gwarancyjny
Kolor
Paleta kolorów
Wyszukaj produkty podobne kolorystycznie

Opinie i recenzje