Loading
32.32

O produkcie

Pragniemy przekazać do rąk nauczycieli i uczniów zeszyt ćwiczeń do interpretacji i analizy literatury ułatwiający pracę na lekcjach języka polskiego.
Jego celem jest rozwinięcie umiejętności ucznia pozwalających na zrozumienie tekstu oraz jego twórczy odbiór.
Celem zeszytu jest ćwiczenie takich umiejętności, jak:
rozumienie tekstu, stosowanie i refleksyjne przetwarzania zawartych w nim informacji,
- wykorzystanie wiedzy specjalistycznej, o charakterze naukowym, wiedzy z zakresu poetyki do rozpoznawania i rozwiązywania problemów poruszanych przez pisarzy,
- wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji zawartych w tekście,
- samodzielne, twórcze pisanie,
- dostrzeganie sensów i przesłań zawartych w tekście,
- wskazywanie i nazywanie funkcji: tekstu i środków językowych stosowanych przez autora,
- formułowanie pytań i problemów,
- wskazywanie adekwatnych przykładów, wnioskowanie, uzasadnianie, wyjaśnianie problemów, definiowanie pojęć teoretycznoliterackich,
- wykorzystywanie wiedzy o kontekstach (literackich, teoretycznoliterackich, kulturowych, historycznych, społecznych, obyczajowych, filozoficznych, religijnych, estetycznych, filmoznawczych i innych) do pogłębionej interpretacji utworu,
- łączenie myślenia logicznego i krytycznego z kreatywnym i artystycznym formułowaniem wniosków, interpretacji, wypowiedzi,
- prezentowanie i obrona własnych ocen i interpretacji wynikających z kontaktu z dziełem sztuki,
- dostrzeganie uniwersalności motywów i twórczego ich wykorzystania w różnych epokach,
- rozwijanie wrażliwości etycznej, aksjologicznej, estetycznej, społecznej.
Proponowane ćwiczenia są zgodne z nową podstawą programową. Przygotowują uczniów do:
- samodzielnej i kreatywnej pracy z tekstem,
- zdyscyplinowanej i rzetelnej interpretacji fragmentu utworu,
- analitycznego i syntetycznego postrzegania analizowanych utworów,
- myślenia: analitycznego, syntetycznego, logicznego, teleologicznego, komputacyjnego, kreatywnego, abstrakcyjnego,
- rozumienia sensów i znaczeń symbolicznych wypowiedzi,
- otwartości i gotowości do poszukiwań interpretacji badanego tekstu proponowanych przez innych twórców,
- sprawnego posługiwania się różnymi narzędziami badawczymi,
- pracy w grupie, obrony swoich poglądów, dyskusji i perswazji.

Informacje dodatkowe

Nazwa
Nazwa: Zeszyt ćw. do analizy i interpretacji literatury..
Kod EAN
Kod EAN: 9788363919313
Rok wydania
Rok wydania: 2019
Podatek VAT
Podatek VAT: 5%
Kwota podatku VAT zawarta w cenie produktu.
Gwarancja
Gwarancja: 2 lata
W przypadku kiedy nie otrzymasz karty gwarancyjnej zawsze możesz skontaktować się ze sprzedawcą, który w Twoim imieniu przeprowadzi Cię przez proces gwarancyjny
Kolor
Paleta kolorów
Wyszukaj produkty podobne kolorystycznie

Opinie i recenzje