Loading
14.26

O produkcie

Opodatkowanie to trudny do zgłębienia obszar wiedzy, co jest spowodowane głównie złożonością systemu podatkowego danego państwa, a przecież coraz częściej podatnicy muszą się mierzyć z regulacjami podatkowymi w ujęciu międzynarodowym. Ponadto każde zdarzenie może powodować inne konsekwencje gospodarcze, a sposób ich opodatkowania nie będzie pozostawał bez wpływu na finanse przedsiębiorstw i finanse osobiste. Dlatego też tak ważna jest umiejętność połączenia sfery regulacyjno-prawnej i finansowej w obszarze opodatkowania. Na polskim rynku wydawniczym jest wiele prac poświęconych opodatkowaniu, ale w większości zawierają one zagadnienia teoretyczne ilustrowane przykładami. Prezentowany zbiór daje możliwość weryfikacji uzyskanej wiedzy poprzez analizę przykładów i rozwiązywanie zadań. Zadania zostały przygotowane zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na dzień 1 września 2019 roku. Należy jednak zwrócić uwagę, że pomimo istnienia określonego stanu prawnego nie zawsze będzie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Ponadto zmiana przepisów, w tym również określonych wskaźników podatkowych, może prowadzić do osiągnięcia innych wyników w przedstawionych zadaniach. Celem niniejszego zbioru zadań jest umożliwienie studentom nabycia praktycznych umiejętności w określaniu ciężarów podatkowych i obowiązków wynikających z regulacji prawnopodatkowych oraz dokonywania wyborów zgodnych z rachunkiem ekonomicznym w zakresie opodatkowania. Książka jest adresowana do studentów studiów ekonomicznych podejmujących trud opanowania wiedzy w zakresie przedmiotów: podatki i system podatkowy,podatki i strategie podatkowe, strategie podatkowe przedsiębiorstwa, a także innych przedmiotów odwołujących się do problematyki opodatkowania. Autorka wyraża nadzieję, że jej doświadczenie w zakresie edukacji i doradztwa gospodarczego sprawi, że książka będzie również przydatna osobom, które mają na względzie doskonalenie swoich umiejętności w ramach innych form kształcenia. Zadania zostały podzielone na kilka części odpowiadających poszczególnym kategoriom podatków. Odrębne rozdziały stanowią zadania dotyczące opodatkowania dochodu w ujęciu międzynarodowym i strategii podatkowych. Dla ułatwienia pracy ze zbiorem zadań w zakończeniu zostały zamieszczone niezbędne wskaźniki podatkowe oraz wzory wybranych ewidencji i deklaracji podatkowych.

Informacje dodatkowe

Nazwa
Nazwa: Zbiór zadań z opodatkowania
Kod ISBN
Kod ISBN: 9788382110067
Kod EAN
Kod EAN: 9788382110067
Wydanie
Wydanie: 1
Rok wydania
Rok wydania: 2020
Język
Język: polski
Mechanizm DRM
Mechanizm DRM: Watermark
System zabezpieczeń mający przeciwdziałać używaniu danych w formacie elektronicznym w sposób sprzeczny z wolą ich wydawcy.
ISBN alternatywnego wydania
ISBN alternatywnego wydania: 9788366199538
Podatek VAT
Podatek VAT: 5%
Kwota podatku VAT zawarta w cenie produktu.
Gwarancja
Gwarancja: 2 lata
W przypadku kiedy nie otrzymasz karty gwarancyjnej zawsze możesz skontaktować się ze sprzedawcą, który w Twoim imieniu przeprowadzi Cię przez proces gwarancyjny
Kolor
Paleta kolorów
Wyszukaj produkty podobne kolorystycznie

Opinie i recenzje