Loading
23.22

O produkcie

TOŻSAMOŚĆ PRZEDMIOTEM REFLEKSJI NAUKOWEJ 1. Tożsamość w perspektywie doświadczeń jednostki 1.1. Tożsamość osobista jednostki 1.2. Tożsamość społeczna jednostki 2. Tożsamość zbiorowości 3. Tożsamość etniczno-kulturowa i jej funkcje TOŻSAMOŚĆ I MIGRACJE 1. Migracje międzynarodowe a kwestia tożsamości imigrantów 2. Strategie i modele integracji z nowym społeczeństwem 3. Migracje a kultura i tożsamość społeczeństwa przyjmującego METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH ORAZ CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNA RESPONDENTÓW 1. Założenia badawcze 1.1. Postawienie problemu 1.2. Wskaźniki tożsamości etniczno-kulturowej imigrantów oraz wskaźniki ich wchodzenia w polskie społeczeństwo 1.3. Hipotezy badawcze 2. Procedura badawcza 2.1. Metody i narzędzia badawcze 2.2. Kryteria doboru próby badawczej i charakterystyka terenu badań 2.3. Sposób opracowania zebranego materiału 2.4. Charakterystyka społeczno-demograficzna respondentów UTRZYMYWANIE WIĘZI Z KRAJEM POCHODZENIA 1. Kontakty z rodziną i pobratymcami 2. Podtrzymywanie języka ojczystego 2.1. Szkoły z rodzimym językiem nauczania 2.2. Problem przynależności językowej imigrantów 3. Zainteresowanie bieżącymi wydarzeniami w kraju pochodzenia 4. Stosunek do świąt narodowych RELIGIJNY WYMIAR TOŻSAMOŚCI IMIGRANTÓW 1. Więź ze wspólnotą religijną 2. Stosunek do wybranych praktyk religijnych 3. Kultywowanie świąt religijnych 3.1. Symbolika religijna 3.2. Zwyczaje religijne "SWOI I OBCY" W ŚWIADOMOŚCI IMIGRANTÓW 1. Postrzeganie Polski i Polaków 1.1. Postrzeganie Polski 1.2. Polacy w oczach imigrantów 2. Stereotypy cudzoziemców w Polsce w świadomości badanych 3. Uprzedzenia i zachowania dyskryminacyjne wobec imigrantów 4. Obraz Białorusinów a obraz Ukraińców 4.1. Obraz Białorusinów 4.2. Obraz Ukraińców 5. Polskie media a imigranci WEJŚCIE W POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO 1. Powody emigracji do Polski 1.1. Motywy wyboru Polski jako kraju docelowego migracji 1.2. Przygotowania do wyjazdu 2. Znajomość języka polskiego 3. Życie zawodowe w Polsce 3.1. Ocena zarobków 3.2. Relacje w środowisku pracy 4. Życie społeczno-kulturalne imigrantów w Polsce 4.1. Relacje z bezpośrednim środowiskiem społecznym 4.2. Spędzanie wolnego czasu 4.3. Znajomość polskiego dziedzictwa kulturowego 5. Ocena emigracji

Informacje dodatkowe

Nazwa
Nazwa: Tożsamość imigrantów z Białorusi i Ukrainy. Wchodzenie w polskie społeczeństwo
Oprawa
Oprawa: Miękka
Kod ISBN
Kod ISBN: 9788380610583
Kod EAN
Kod EAN: 9788380610583
Rok wydania
Rok wydania: 2016
Ilość stron
Ilość stron: 205
Podatek VAT
Podatek VAT: 5%
Kwota podatku VAT zawarta w cenie produktu.
Gwarancja
Gwarancja: 2 lata
W przypadku kiedy nie otrzymasz karty gwarancyjnej zawsze możesz skontaktować się ze sprzedawcą, który w Twoim imieniu przeprowadzi Cię przez proces gwarancyjny
Kolor
Paleta kolorów
Wyszukaj produkty podobne kolorystycznie

Opinie i recenzje