Loading
3.00

O produkcie

Zeszyt 5. uzupełnia treści zawarte w podręczniku Razem w szkole. Część 5. Dzieci, korzystając z tego zeszytu, utrwalają wiadomości i doskonalą umiejętności zdobyte podczas zajęć, aby potrafiły coraz lepiej: - rysować po śladzie i pisać wzory literopodobne,- rozpoznawać i pisać litery: p P, z Z, r R, c C, w W, f F,- różnicować litery drukowane podobne kształtem,- układać i pisać sylaby, wyrazy i krótkie zdania,- stosować nazwy miesięcy i rozumieć informacje zawarte w kalendarzu,- odczytywać wyrazy z rozsypanych liter,- układać wyrazy,- rozróżniać i liczyć głoski w słowach i litery w wyrazach,- dzielić wyrazy na głoski,- czytać litery, sylaby, wyrazy,- wskazywać różnice między samogłoską i spółgłoską,- przepisywać starannie,- dodawać i odejmować w zakresie 8,- rozwiązywać zadania z treścią i łamigłówki,- krótko wypowiadać się na dany temat i odpowiadać na pytania,- liczyć elementy zbioru,- porównywać liczebność zbiorów,- rozpoznawać i pisać cyfrę 8,- porównywać liczby i stosować znaki: ,=,- odczytywać wskazania zegarów,- rysować, kolorować obrazki,- wypowiadać się na temat dzieła malarskiego,- rozumieć role społeczne starszych członków rodziny,- posługiwać się słownictwemzwiązanym z noworocznymi tradycjami,- wskazywać cechy charakterystyczne dla zimy,- rozpoznawać i nazywać mieszkańców lodowych krain,- słuchać ze zrozumieniem czytanego tekstu.Zestawy ćwiczeń zostały dobrane tak, aby nauczyciel mógł korzystać z nich na bieżąco i doskonalić umiejętności dziecka stosując zasadę indywidualizacji. Ważna jest jakość wykonywanych ćwiczeń, nie wolno więc wymagać od dziecka mechanicznego wypełniania stron zeszytów.Nauczyciel powinien już na początku roku szkolnego zapoznać rodziców z zeszytami i omówić sposób korzystania z ćwiczeń.W zeszycie znajdują się dłuższe teksty do słuchania, mające na celu wyrabianie u dzieci nawyków czytelniczych oraz budowanie więzi między czytającym a słuchaczem. Są one skorelowane z treściami zawartymi w podręczniku. Uczeń doskonali umiejętność słuchania ze zrozumieniem. Na końcu każdego zeszytu rodzice i nauczyciele znajdą porady psychologa: o dojrzałości szkolnej dziecka, przygotowaniu miejsca do nauki, dbaniu o zdrowie dziecka, jak współpracować i kontaktować się ze szkołą, jak dbać o bezpieczeństwo dziecka, jak je motywować do nauki... i wiele innych pożytecznych porad.

Informacje dodatkowe

Nazwa
Nazwa: Razem w szkole 1 Zeszyt 5
Oprawa
Oprawa: Miękka
Kod ISBN
Kod ISBN: 9788302100666
Kod EAN
Kod EAN: 9788302100666
Wydanie
Wydanie: 1
Rok wydania
Rok wydania: 2009
Język
Język: polski
Seria wydawnicza
Seria wydawnicza: Razem w szkole
Format
Format: 20.0x29.0cm
Ilość stron
Ilość stron: 32
Podatek VAT
Podatek VAT: 5%
Kwota podatku VAT zawarta w cenie produktu.
Gwarancja
Gwarancja: 2 lata
W przypadku kiedy nie otrzymasz karty gwarancyjnej zawsze możesz skontaktować się ze sprzedawcą, który w Twoim imieniu przeprowadzi Cię przez proces gwarancyjny
Kolor
Paleta kolorów
Wyszukaj produkty podobne kolorystycznie

Opinie i recenzje