Loading
94.06

O produkcie

Założeniem "Podręcznika dla aplikantów" jest przekazanie czytelnikom wiedzy praktycznej, możliwej do wykorzystania zarówno w codziennej pracy w kancelarii, jak i w praktyce sądowej. Z tego też względu poszczególne zagadnienia omawiane są na przykładach, popartych wzorami i orzecznictwem oraz komentarzami autorów-praktyków. Na łamach niniejszej publikacji przedstawiciele palestry dzielą się swoim know-how z młodszymi kolegami, z tego też względu język podręcznika bywa niekiedy mniej formalny. Na zakres merytoryczny niniejszego opracowania składają się zagadnienia z materialnego i procesowego prawa cywilnego. Podręcznik składa się z sześciu części.
  1. W pierwszej z nich opracowane zostały ogólne zasady rządzące postępowaniem cywilnym, w tym kwestie kosztów sądowych oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów.
  2. Następnie autorzy omawiają pisma procesowe składane w toku postępowania przed sądem I instancji - zarówno w postępowaniu procesowym jak i nieprocesowym. Istotnym walorem tego fragmentu jest jego opracowanie w oparciu o wzory wraz z komentarzami.
  3. W części trzeciej analizie zostało poddane postępowanie dowodowe.
  4. W dalszej kolejności omówiono rozstrzygnięcia sądu w postępowaniu pierwszoinstancyjnym.
  5. Część V podręcznika traktuje o środkach zaskarżenia w postępowaniu cywilnym - zwyczajnych i nadzwyczajnych.
  6. Rozważania o postępowaniu zabezpieczającym oraz egzekucyjnym zawarte są w ostatnim rozdziale podręcznika.

Informacje dodatkowe

Nazwa
Nazwa: Prawo cywilne. Podręcznik dla aplikantów
Kod ISBN
Kod ISBN: 978-83-8198-261-0
Kod EAN
Kod EAN: 9788381583251
Rok wydania
Rok wydania: 2019
Język
Język: polski
Mechanizm DRM
Mechanizm DRM: Watermark
System zabezpieczeń mający przeciwdziałać używaniu danych w formacie elektronicznym w sposób sprzeczny z wolą ich wydawcy.
ISBN alternatywnego wydania
ISBN alternatywnego wydania: 9788381583251
Podatek VAT
Podatek VAT: 5%
Kwota podatku VAT zawarta w cenie produktu.
Gwarancja
Gwarancja: 2 lata
W przypadku kiedy nie otrzymasz karty gwarancyjnej zawsze możesz skontaktować się ze sprzedawcą, który w Twoim imieniu przeprowadzi Cię przez proces gwarancyjny
Kolor
Paleta kolorów
Wyszukaj produkty podobne kolorystycznie

Opinie i recenzje