Loading
37.04

O produkcie

Monografia stanowi próbę syntezy koncepcji pomiaru i określenia zmian efektywności przedsiębiorstw mięsnych w Polsce w latach 2010-2017. Badania dotyczyły ubojni, zakładów mięsnych, zakładów drobiarskich oraz przedsiębiorstw handlowo-usługowych w obrocie mięsem i wyrobami z mięsa. Celem głównym pracy było określenie na płaszczyźnie teoriopoznawczej, empirycznej oraz utylitarnej poziomu i zmian efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw mięsnych w Polsce w latach 2010-2017. Dane finansowe pochodziły z bazy danych EMIS Intelligence/Professional i posłużyły do wyznaczenia zmian efektywności finansowej w latach 2010-2016 oraz efektywności technicznej w latach 2012-2015 dla 695 przedsiębiorstw mięsnych. Drugi pierwotny materiał badawczy, otrzymany z kwestionariuszy ankiet przeprowadzonych w 100 przedsiębiorstwach mięsnych w Polsce w 2017 roku, posłużył do wyznaczenia zmian efektywności środowiskowej i wybranych aspektów efektywności organizacyjnej w latach 2010-2017. Z przeprowadzonej oceny efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw wynika, że statystycznie istotne znaczenie dla wzrostu efektywności finansowej wykazują wskaźnik rentowności aktywów (ROA), wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) oraz wskaźnik sprawności obrotu zapasami (SOZ). Największe znaczenie dla wzrostu efektywności technicznej mają aktywa ogółem, kapitał własny oraz wielkość zapasów. Największą rolę we wzroście efektywności organizacyjnej odgrywają profil prowadzonej działalności, zawieranie długookresowych umów, prowadzenie wymiany handlowej ze stałymi kontrahentami. Największe znaczenie dla wzrostu efektywności środowiskowej mają natomiast zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, redukcja zużycia wody do produkcji, a także zmniejszenie ilości ścieków i odpadów.

Informacje dodatkowe

Nazwa
Nazwa: Ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw mięsnych w Polsce
Kod ISBN
Kod ISBN: 9788382110395
Kod EAN
Kod EAN: 9788382110395
Wydanie
Wydanie: 1
Rok wydania
Rok wydania: 2020
Język
Język: polski
Mechanizm DRM
Mechanizm DRM: Watermark
System zabezpieczeń mający przeciwdziałać używaniu danych w formacie elektronicznym w sposób sprzeczny z wolą ich wydawcy.
ISBN alternatywnego wydania
ISBN alternatywnego wydania: 9788382110173
Podatek VAT
Podatek VAT: 5%
Kwota podatku VAT zawarta w cenie produktu.
Gwarancja
Gwarancja: 2 lata
W przypadku kiedy nie otrzymasz karty gwarancyjnej zawsze możesz skontaktować się ze sprzedawcą, który w Twoim imieniu przeprowadzi Cię przez proces gwarancyjny
Kolor
Paleta kolorów
Wyszukaj produkty podobne kolorystycznie

Opinie i recenzje