Loading
25.91

O produkcie

Książka zawiera propozycje wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu twórczego ucznia. Propozycje te obejmują przykłady wykorzystania oprogramowania edukacyjnego (programów GeoGebra, Graphic Calculus, VUstat, VUSurvey, arkusz kalkulacyjny) i gotowych materiałów multimedialnych, które można pobrać z ogólnie dostępnych repozytoriów. Najważniejsze jednak wy-dają się sytuacje dydaktyczne, w których korzystamy z komputera, dlatego też propozycje wykorzystania oprogramowania stanowią jednocześnie propozycje tworzenia właśnie sytuacji dydaktycznych, w których uczeń może być twórczy, co będzie skutkowało samodzielnym konstruowaniem wiedzy matematycznej. Wykorzystane programy są nieskomplikowane, łatwe w obsłudze. Zastosowano je w sytuacjach dydaktycznych wymagających dynamiki, wyobraźni lub w celu wyeliminowania żmudnych i czasochłonnych czynności, jak np. odręczne wykonywanie licznych wykresów.
Książka zawiera też propozycję kompleksowego spojrzenia na wspomaganie kształcenia matematycznego wykorzystaniem multimediów. Dokonana została analiza podstawy programowej matematyki w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej pod kątem możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i multimediów w realizacji poszczególnych treści.
Proponowane materiały dydaktyczne mają trojaką formę. Są to:
- scenariusze lekcji,
- przykłady stosowania metody problemowej przy rozpatrywaniu zagadnień matematycznych,
- przykłady rozwiązywania konkretnych zadań.
Książka adresowana jest do:
- nauczycieli, aby zachęcić ich do komputerowego wspomagania dydaktyki,
- uczniów, aby pokazać, że komputer może ułatwić rozumienie treści matematycznych i rozwiązywanie różno-rodnych zadań, jak też pomóc w samodzielnym odkrywaniu matematyki,
- rodziców, aby ukazać im komputer jako bardzo ważne, sprzyjające rozwojowi ich dziecka narzędzie.

Informacje dodatkowe

Nazwa
Nazwa: Multimedialne wspomaganie kształcenia matematycznego
Oprawa
Oprawa: Miękka
Kod ISBN
Kod ISBN: 9788362687879
Kod EAN
Kod EAN: 9788362687879
Rok wydania
Rok wydania: 2016
Język
Język: polski
Format
Format: 16.8x23.8cm
Ilość stron
Ilość stron: 255
Podatek VAT
Podatek VAT: 5%
Kwota podatku VAT zawarta w cenie produktu.
Gwarancja
Gwarancja: 2 lata
W przypadku kiedy nie otrzymasz karty gwarancyjnej zawsze możesz skontaktować się ze sprzedawcą, który w Twoim imieniu przeprowadzi Cię przez proces gwarancyjny
Kolor
Paleta kolorów
Wyszukaj produkty podobne kolorystycznie

Opinie i recenzje