Loading
29.46

O produkcie

Na treść podręcznika składają się wiadomości z następujących dziedzin wiedzy prawniczej: 1) teorii prawa, 2) prawa konstytucyjnego, 3) prawa administracyjnego, 4) prawa karnego, 5) prawa cywilnego, 6) prawa pracy, 7) prawa procesowego. Teoria prawa analizuje i wyjaśnia pojęcia i zjawiska odnoszące się do całego systemu prawa (rozdział I). Prawo konstytucyjne, administracyjne, karne, cywilne, pracy oraz procesowe cywilne (rozdziały II - VI) przynoszą pewną ilość wiadomości o prawie pozytywnym, aktualnie obowiązującym - a więc z zakresu dogmatyki prawa. Wybór wiadomości z poszczególnych dziedzin jest bardzo zróżnicowany. Najwięcej miejsca poświęcono prawu cywilnemu, gałęzi ważnej w pracy ekonomisty, a jednocześnie mającej szerokie powszechne zastosowanie. Opanowanie wiadomości zawartych w podręczniku nie powinno nastręczyć większych trudności, z wyjątkiem, być może, prawa cywilnego, na które należy zwrócić szczególną uwagę i poświęcić mu najwięcej czasu. Duże znaczenie ma zastosowanie właściwej metody przyswajania wiedzy. Jej istotą jest rozłożenie materiału w czasie. Intensywna nauka w ciągu niewielu dni daje kiepskie rezultaty, gdyż nowa terminologia, specjalistyczne nazwy, pojęcia i definicje wymagają stopniowego oswojenia się z nimi. Pomocą może być posługiwanie się uzupełniającymi materiałami dydaktycznymi (tekstami aktów normatywnych, zbiorami przykładów ilustrujących instytucje prawne itp.).

Informacje dodatkowe

Nazwa
Nazwa: ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTOW-SCRIPTUS
Oprawa
Oprawa: Miękka
Kod ISBN
Kod ISBN: 9788360251218
Kod EAN
Kod EAN: 9788360251218
Rok wydania
Rok wydania: 2013
Ilość stron
Ilość stron: 302
Podatek VAT
Podatek VAT: 5%
Kwota podatku VAT zawarta w cenie produktu.
Gwarancja
Gwarancja: 2 lata
W przypadku kiedy nie otrzymasz karty gwarancyjnej zawsze możesz skontaktować się ze sprzedawcą, który w Twoim imieniu przeprowadzi Cię przez proces gwarancyjny
Kolor
Paleta kolorów
Wyszukaj produkty podobne kolorystycznie

Opinie i recenzje