Open Source Sofware

brak produktów w koszyku
Brak produktów
Twój koszyk jest pusty

Nauki medyczne

Dział poświęcony książkom z zakresu nauk medycznych. Znajdą tutaj Państwo książki z zakresu medycyny tradycyjnej jak również i medycyny niekonwencjonalnej, bardzo dużą ilość książek dotyczących ogólnego pojęcia zdrowia i zagadnień z nim związanych.
Zdrowie, dieta, atywność fizyczna - Wiesław Pilis
kategoria: Książki - Nauki medyczne - Zdrowie, oprawa: Miękka, wydawca: Tedson
Książka Zdrowie, dieta, aktywność fizyczna jest pierwszą pozycją polskiego pisarza o tak uznanym autorytecie, zapowiadającą prawdziwą rewolucję w podejściu do kwestii promowania i zachowania zdrowia człowieka. Wiesław Pilis, profesor zwyczajny z zakresu nauk o kulturze fizycznej, b. Rektor Zakładu Fizjologii AWF w Katowicach, wieloletni trener Klasy Mistrzowskiej w podnoszeniu ciężarów, współtwórca Instytutu Profilaktyki Zdrowotnej w Częstochowie, jest jednym z dziesięciu największych autorytetów z dziedziny fizjologii sportu i wysiłku fizycznego w Polsce. Jego dzieło można uznać śmiało za pierwszy krok w kierunku transformacji sposobu myślenia o zdrowiu człowieka w Polsce i polityki promowania i wdrażania wiedzy na temat zdrowia. Profesor Pilis w swojej książce rozprawia się z długo zakorzenionymi w polskiej świadomości zdbiorowej mitami dotyczącymi wpływu na zdrowie takich czynników jak odżywianie, różne formy aktywności fizycznej i sportowej, a nawet seks. Bardzo ważnym elementem w jego pracy, a także ważną inspiracją autora, są wynki najnowszysch badań najbardziej utytuowanych ekspertów z Polski i ze świata, wskazujące na niebagatelne korzyści ze stosowania diety wegetariańskiej i praktyki jogi (Surya Namskar), dla zachowania zdrowia i prewencji chorób cywilizacyjnych. Rozprawia się też odważnie w z mitem nieskalaności systemu opieki medycznej w Polsce, wskazując na jego poważne wady i uchybienia oraz zagrożenia, jakie niesie nastawienie systemu opieki zdrowotnej na pomnażanie zysków międzynarodowych koncernów kosztem zdrowia pacjentów. W książce Zdrowie, dieta, aktywność fizyczna znajdzie dla siebie coś każdy, kto poszukuje naukowo potwierdzonej wiedzy na temat czynników kształtujących zdrowie człowieka, zarówno w kategoriach jakościowych, jak i ilościowych. Profesor Pilis opierając się na własnych wieloletnich badaniach, analizuje m.in. zakres aktywności niezbędnej dla zachowania prawidłowej formy psychofizycznej w różnych okresach życia człowieka, w zależności od płci. W osobnych rozdziałach wskazuje na naukowo potwierdzone korzyści z uprawiania praktyki jogi, zestawiając je z wynikami innych dyscyplin aktywności fizycznej oraz na czynniki dietetyczno-aktywnościowe zapobiegające rozwojowi największych chorób cywilizacyjnych. Napisana zgrabnie i przystępnie Zdrowie, dieta, aktywność fizyczna wprowadzi każdego w nową erę w sposobie myślenie o człowieku i długafolowego planowania i wdrażania metod ochrony i profilaktyki zdrowia. Zadbaj już dzisiaj o zdrowie swoje i swojej rodziny, za 10, 20 i 50 lat!
Rodzina w zdrowiu i chorobie
kategoria: Książki - Nauki medyczne - Zdrowie, oprawa: Miękka, wydawca: AFM
Niniejsza monografia obejmuje 12 rozdziałów polskich i słowackich autorów. Zwrócili oni przede wszystkim uwagę na związek między rodziną a stanem zdrowia jej członków. Publikacja obejmuje artykuły poglądowe i badawcze, napisane w języku polskim i słowackim. Autorami prac są lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, biolodzy oraz psycholodzy prowadzący działalność naukową, dydaktyczną, a pracujący w różnych jednostkach systemu opieki zdrowotnej. Tematyka prac jest bardzo zróżnicowana, ale w większości dotyczy problemów ludzi przewlekle chorych, których schorzenia są najczęściej nieuleczalne. Zagadnieniem podstawowym dla tej grupy chorych jest właściwa opieka, którą sprawuje albo rodzina, albo placówki ochrony zdrowia. ze wstępu
Zarządzanie podmiotami leczniczymi
kategoria: Książki - Nauki medyczne - Medycyna, oprawa: Miękka, wydawca: AFM
Tematyka prezentowanej monografi i obejmuje wszystkie aktualne zagadnienia związane z zarządzaniem szpitalami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zarządzanie ryzykiem oraz zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i personelu. Praca napisana została przez zespół ekspertów i praktyków. Uwzględniono w niej najnowszy stan prawny, który uległ w ostatnim czasie dużym zmianom. Ponadto, w sposób szczegółowy i nowatorski, zwrócono uwagę na zagadnienia poprawy bezpieczeństwa pacjentów przez stosowanie procedur zmniejszających ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych oraz sposoby ubezpieczania tego ryzyka i kompensacji ewentualnych szkód. W części pierwszej, "Zarządzanie i przekształcenia oraz bezpieczeństwo systemowe w podmiotach leczniczych", przedstawione zostały między innymi takie zagadnienia, jak: organizacja podmiotu leczniczego i jego przedsiębiorstw, kwalifi kacje kadry zarządzającej, zarządzanie personelem i budowanie ładu korporacyjnego. Omówiono tematy związane z planowaniem i przekształceniami, w tym wyceną spółek podmiotów leczniczych, oraz z zarządzaniem bezpieczeństwem informacyjnym i ochroną danych osobowych. Zostało omówione ryzyko wynikające z prowadzenia i udostępniania dokumentacji elektronicznej pacjenta oraz sposoby zapewnienia bezpieczeństwa farmakoterapii w szpitalach. W części drugiej, "Zapewnienie jakości usług oraz bezpieczeństwa pacjentów i personelu", przedstawiono kwestie związane z występowaniem ryzyka w podmiotach leczniczych, w tym zakres ryzyka i odpowiedzialności podmiotu leczniczego i osoby zarządzającej SPZOZ i spółką oraz sposoby ubezpieczenia ryzyka. Przedstawiono nowatorskie możliwości ograniczania ryzyka w tym zakresie przez stosowanie systemów oceny jakości, budowanie polityki compliance oraz procedur i rozwiązań zmniejszających ryzyko zdarzeń niepożądanych i zapewniających stałą poprawę jakości. Szczegółowo opisano zagadnienia odpowiedzialności cywilnej i karnej podmiotów leczniczych. Po raz pierwszy w Polsce przedstawiono europejskie rozwiązania i sposoby zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu, mające na celu zmniejszenie liczby błędów medycznych i zdarzeń niepożądanych przez stosowanie systemów klinicznego zarządzania ryzykiem i jakością.
150 problemów EKG - Hampton John R.
Z Przedmowy: Chociaż żadna publikacja nie może zastąpić wiedzy praktycznej, to jednak autorzy 150 problemów EKG podjęli próbę zbliżenia czytelników do konkretnych sytuacji klinicznych oraz nauczenia ich interpretacji EKG w powiązaniu z określonym pacjentem. W książce zaprezentowano 150 przypadków klinicznych wraz z krótką informacją o histrorii choroby i zapisem elektrokardiograficznym. Przed przeczytaniem odpowiedzi czytelnik powinien samodzielnie zinterpretować elektrokardiogram w świetle dostępnych danych klinicznych oraz zadecydować o ewentualnym sposobie postępowania. Więcej informacji można uzyskać, sięgając do wiedzy zawartej w innych książkach, takich jak EKG to proste i EKG w praktyce, do których odsyłacze znajdują się po każdej odpowiedzi. Przypadki kliniczne podzielono na proste (*), bardziej złożone (**) oraz trudne (***).
Monitorowanie stanu płodu - Miller Lisa A., Miller David A., Tucker Susan M.
Z przedmowy: "Skrupulatnie poprawiona nowa edycja książki zawiera zarówno ujednoliconą terminologię wprowadzoną przez Narodowy Instytut Zdrowia Dziecka i Rozwoju Człowieka (NICHD, National Institute of Child Health and Human Development), jak również najnowsze informacje dotyczące interpretacji i metod postępowania opartych na dowodach (EBM, evidence based medicine). Książka dostarcza praktycznych, popartych doświadczenieniem klinicznym informacji dotyczących wszystkich aspektów monitorowania płodu, zarówno w okresie przed porodem, jak i w trakcie porodu. Może służyć jako źródło wiedzy dla wszystkich lekarzy - od nowicjuszy poczynając, na doświadczonych specjalistach kończąc." W publikacji: treść jest zorganizowana w sposób, który umożliwia lekarzom budowanie wiedzy, poczynając od najistotniejszych koncepcji, poprzez rozwijanie ich i - w rezultacie - dochodzenie w sposób logiczny do zaawansowanych zasad najistotniejsze informacje są uwypuklone dzięki ilustracjom, rycinom, tabelom oraz przykładowym zapisom czynności serca płodu szczegółowo omówiono komponenty czynności serca płodu, a dodatkowo przedstawiono informację o wadze dowodów wspierajacych każdą cechę, obalając w ten sposób powszechnie panujące mity związane z monitorowaniem płodu określenie wagi dowodów wspierających szereg wzorów czynności serca płodu pozwoliło na odrzucenie części położniczych mitów dodatek z zapisami czynności serca płodów to pokaźny zasób praktycznej wiedzy związanej z zastosowaniem definicji NICHD oraz zasadami ujednoliconej interpretacji
Joga kręgosłupa - Alois Raab
kategoria: Książki - Nauki medyczne - Zdrowie, oprawa: Miękka, wydawca: Aba
W zapobieganiu i leczeniu dolegliwości pleców i wad postawy osiągnięto już dzięki jodze wspaniałe sukcesy. 55 pozycji krokodyla było inspiracją dla ćwiczeń przedstawionych w niniejszej książce. Ćwiczenia te prostują, wzmacniają i relaksują kręgosłup i mogą być wykonywane w każdej chwili, przy niewielkim nakładzie sił.
Rodzina w zdrowiu i chorobie
kategoria: Książki - Nauki medyczne - Medycyna, oprawa: Miękka, wydawca: AFM
Monografia, złożona z 12 artykułów o zróżnicowanej tematyce, przedstawia problemy występujące u chorych, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Z jednej strony omawia problematykę wyraźnie osadzoną w naukach społecznych, głównie socjologii rodziny, psychologii, pedagogiki. Z drugiej strony odwołuje się do nauk medycznych, poruszając kwestie zdrowia i choroby w kontekście wpływu czynników środowiskowych na zdrowie. Szczególnie ważne są problemy dzieci niepełnosprawnych oraz żyjących w rodzinach patologicznych. czy też edukacji rodziców w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Autorzy zwracją uwagę na wpływ więzi rodzinnych i wsparcia społecznego na funkcjonowanie rodziny w sytuacji choroby przewlekłej. ze wstepu
Niebezpieczne związki fizyki z medycyną Część 2 - Blokesz Adam, Wolny Patryk, Wąsowicz Jakub
kategoria: Książki - Nauki medyczne - Medycyna, oprawa: Miękka, wydawca: Zamkor
To druga część książki stanowiącej doskonałe wsparcie w nauczaniu przedmiotu uzupełniającego pod nazwą fizyka w medycynie. Można ją również wykorzystywać w grupach realizujących przedmiot przyroda lub jako uzupełnienie wiadomości w klasach, w których fizyka jest realizowana na poziomie rozszerzonym. Również w drugiej części autorzy wybrali tylko niektóre, ich zdaniem najważniejsze i najciekawsze zagadnienia fizyczno-medyczne, wychodząc z założenia, że lepiej poruszyć mniejszą liczbę tematów, ale opracować je dokładniej i solidniej. Sprawą pierwszoplanową staje się zrozumienie zjawisk, zaś wzory, ich przekształcenia oraz definicje pozostają w tle. Podobnie jak w pierwszej części książki jej atutem jest przejrzysta kompozycja. Każdy temat został podzielony na dwie części - fizyczną i medyczną. Klarowne opisy i jasno przedstawione zagadnienia dostosowano do możliwości odbioru ucznia. Na szczególną uwagę zasługuje także fakt, że książka pozostawia dużą swobodę nauczycielowi, który może dopasować realizację tematu do poziomu grupy. Obie części wypełniają lukę na rynku wydawniczym, na którym brakowało dotychczas pozycji z opisami zastosowań fizyki w medycynie dla uczniów po podstawowym kursie fizyki.
Środowisko a gospodarka hormonalna u kobiet
kategoria: Książki - Nauki medyczne - Medycyna, oprawa: Miękka, wydawca: AFM
część I Przyczyny zmienności w stężeniach hormonów płciowych część II Zaburzenia w metaboliźmie estrogenów i ich konsekwencje
Dieta antymiażdżycowa - Barbara Jakimowicz-Klein
kategoria: Książki - Nauki medyczne - Zdrowie, oprawa: Miękka, wydawca: Astrum
Miażdżyca, postrach XXI wieku, to nie tylko, jak się powszechnie sądzi, choroba naczyń wieńcowych otaczających serce, ale dosłownie wszystkich tętnic w naszym organizmie! Najczęściej i najszybciej atakuje naczynia mózgu, serca, nerek, kończyn dolnych. Na jej rozwój największy wpływ wywiera palenie papierosów, mała aktywność fizyczna, stres, nadwaga, a przede wszystkim niezdrowe odżywianie. Zmieniając złe nawyki żywieniowe, dość łatwo możemy zapobiec miażdżycy i związanym z nią chorobom, takim jak: zawał serca, udar mózgu czy silne bóle nóg. Bardzo duże znaczenie, zarówno profilaktyczne, jak i lecznicze, ma właściwa, niskotłuszczowa i niskocholesterolowa, dieta. Dlaczego i jaką dietę stosować w miażdżycy, co można jeść, a jakich produktów należy unikać? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo w doskonałym poradniku Barbary Jakimowicz-Klein. Autorka książki zapewnia, że przygotowanie odpowiednio skomponowanych posiłków nie jest zadaniem ponad siły. Konsekwencja i wypełnianie zaleceń dietetyków gwarantują poprawę i zażegnanie niebezpieczeństwa. Pamiętajmy, że nasze zdrowie zależy od nas samych! A profilaktyka jest zawsze tańsza i przyjemniejsza niż leczenie.
Programy rodzinne twoich chorób t.2 - Gerard Athias
kategoria: Książki - Nauki medyczne - Zdrowie, oprawa: Miękka, wydawca: Virgo
Tom 2 to kontynuacja historii Gerarda Athiasa, który poznaje tajniki przywracania zdrowia za pomocą Totalnej Biologii. Tym razem jego nauczyciel przybliża zagadnienia związane z tym, w jaki sposób organizm ludzki biologizuje pod postacią choroby różne konflikty związane ze światem symbolicznym. Jednym z wszechobecnych symboli są w naszym życiu słowa. Dzięki tej książce poznamy powiązanie między nazwami zawodów i chorób, imionami i "słowami kluczami" i dowiemy się w jak zadziwiający sposób ów symbolizm przekłada się na nasze choroby. Wszystko omówione zostanie na przykładach najpowszechniejszych przypadłości.
Jak żyć długo, zdrowo i szczęśliwie? - Beata Andrzejewska-Piotrowska
kategoria: Książki - Nauki medyczne - Zdrowie, oprawa: Miękka, wydawca: Happy&
Ta książka, którą trzymasz w ręku - Drogi Czytelniku - zawiera informacje gromadzone przez autorkę od wielu lat z różnych źródeł, głównie z zasobów bibliotek internetowych, ale przede wszystkim z własnych przemyśleń. Poparta jest wieloletnim życiowym doświadczeniem, napisana z pasja i chęcią pomocy każdemu z nas w odkryciu tego, co jest najlepsze dla naszego ciała, umysłu i ducha.
Gastroenterologia dziecięca
kategoria: Książki - Nauki medyczne - Medycyna, oprawa: Twarda, wydawca: Czelej
Schorzenia gastroenterologiczne u dzieci, w tym zwłaszcza bóle brzucha czy zaparcie, to codzienny i niekiedy trudny problem dla każdego pediatry, nie tylko gastroenterologa. Książka jest maksymalnie praktycznym kompendium wiedzy zawierającym: schematy diagnozowania i leczenia schorzeń gastroenterologicznych, nietypowe objawy i metody rozpoznawania schorzeń u dzieci, wytyczne do oceny stopnia odżywienia, stany naglące w gastroenterologii, najczęstsze badania diagnostyczne i testy laboratoryjne, żywienie dzieci zdrowych i chorych z uwzględnieniem diet, psychologiczne aspekty gastroenterologii dziecięcej, a zwłaszcza problemy chorych na przewlekłe i nieuleczalne choroby, jak np. nieswoiste zapalenia jelita. Książka dostarcza praktycznych i nowoczesnych wskazówek jak postępować w najczęstszych i rzadziej występujących chorobach przewodu pokarmowego u dzieci. W codziennej pracy lekarza, szczególnie przydatny będzie rozdział ?Diagnostyczna droga na skróty, czyli od objawu do rozpoznania?.
Psychiatria w praktyce ratownika medycznego - Jan Jaracz, Amelia Patrzała
kategoria: Książki - Nauki medyczne - Medycyna, oprawa: Miękka, wydawca: PZWL
W medycynie ratunkowej na całym świecie personel posługuje się algorytmami i gotowymi standardami. Prezentowana publikacja składa się z algorytmów postępowania i wytycznych obowiązujących w polskim systemie ratownictwa medycznego. W repetytorium w praktyczny i zwięzły sposób przedstawiono: ? badanie psychiatryczne, ? najczęstsze zaburzenia psychiczne (m.in. schizofrenię, zaburzenia nastroju, nerwicowe, lękowe, wieku podeszłego, u dzieci i młodzieży, odżywiania, osobowości, zespół stresu pourazowego); ? zaburzenia i zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych, ? stany nagłe w psychiatrii (m.in. zachowania samobójcze, agresję, zaburzenia świadomości, lęk paniczny, ostre dyskinezy) , ? stosowanie leków ? oraz tematy prawne związane z interwencją nagłą. Liczne algorytmy postępowania, tabele i schematy ułatwią przyswojenie wiadomości.
Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina - Remigiusz Kijak
kategoria: Książki - Nauki medyczne - Medycyna, oprawa: Miękka, wydawca: PZWL
Monografia jest kolejną prezentacją badań Autora, dotyczących problematyki seksualności człowieka z niepełnosprawnością intelektualną stopnia głębszego. Tym razem dr Remigiusz Kijak, wspierając się koncepcją rozwoju seksualności Martina Seligmana, przedstawił wybrane tematy funkcjonowania seksualnego osób z określonym typem niepełnosprawności. Badania objęły kilka obszarów, m.in. orientację seksualną, tożsamość płciową, funkcjonowanie seksualne i role płciowe. Ważnym tematem opisanym w książce jest analiza związku, jaki zachodzi pomiędzy wybranymi zagadnieniami seksualności a cechami środowiska rodzinnego ( stylami wychowawczymi, czy warunkami socjalno-bytowymi rodzin). Publikację kończy rozdział przedstawiający badania własne Autora, które z pewnością będą przydatne w praktyce pedagogicznej i edukacji specjalnej. Książka zainteresuje zarówno pedagogów, psychologów, jak i pracowników służby zdrowia, którzy na co dzień spotykają się z problemem niepełnosprawnoś
Akupunktura - Badarchin Tsolmonpurev, Galsan Khandaa
kategoria: Książki - Nauki medyczne - Zdrowie, oprawa: Miękka, wydawca: Vital
Akupunktura jest jedną z najstarszych metod leczniczych, która wywodzi się z Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Coraz częściej jest stosowana na całym świecie i stanowi uzupełnienie medycyny konwencjonalnej. To metoda uznana przez Światową Organizację Zdrowia, a w Polsce jest refundowana przez NFZ. Akupunktura polega na regulowaniu krążenia energii Qi w organizmie. Za pomocą igieł nakłuwa się określone punkty na powierzchni ciała, które są rozmieszczone wzdłuż meridianów. Takie zabiegi mają na celu przywrócenie zaburzonej równowagi między Yin i Yang oraz uregulowanie przepływu energii Qi w narządach wewnętrznych. Jeśli na przykład wątroba jest chora to wysyła sygnały do odpowiednich punktów na powierzchni ciała. Zastosowanie akupunktury w tych punktach ma wpływ na ten organ i rozpoczyna się proces jego uzdrawiania. Tą metodą można leczyć większość schorzeń między innymi nadciśnienie, zapalenia wirusowe i bakteryjne, cukrzycę, depresję. Autorzy są lekarzami i od wielu lat praktykują akupunkturę. W książce szczegółowo opisują punkty terapeutyczne i ich umiejscowienie. Dodatkowo prezentują wyniki badań dotyczących jej skuteczności w leczeniu poważnych chorób. Znajdziesz też zestaw ćwiczeń wpływających na poprawę koncentracji i pamięci. Poznasz inne terapie z wykorzystaniem punktów akupunktury takie jak moksaterapia, która działa leczniczo usprawniając przepływ krwi, czy bardzo popularna bańkoterapia. Wykorzystaj dawne metody na współczesne choroby.
Melancholia - Antoni Kępiński
Jest to książka o depresji, smutku, stanach nerwicowych — występujących w różnych chorobach psychicznych, ale i towarzyszących codziennemu życiu ludzi w różnym wieku i w różnych życiowych sytuacjach. To, co napisał Kępiński o leczeniu depresji nadal pozostaje w mocy - staranna i wnikliwa analiza treści przeżyć jest jedynym sposobem postępowania zmierzającym do zaproponowania pacjentowi leczenia, dobranego do jego osobowości, a nie choroby. Powstała koncepcja, która nie prowadzi do opisania jeszcze jednego szczegółu, a wręcz przeciwnie - wbrew utracie przez naszą cywilizację wiary w możliwość ogarnięcia całości - podejmuje próbę jej opisania. Autor całe życie poświęcił chorym, darząc ich szacunkiem, współczuciem, oferując przyjaźń i zrozumienie. W ostatnich latach życia, nękany nieuleczalną chorobą, spisał A. Kępiński swoje praktyczne doświadczenia lekarskie, pozostawiając książki ważne dla lekarzy, ale równocześnie, przez swój głęboko humanistyczny stosunek do chorego, czytelne i przystępne dla każdego — do dziś niezastąpione.
Wylecz cukrzycę - Joel Fuhrman
kategoria: Książki - Nauki medyczne - Zdrowie, oprawa: Miękka, wydawca: Vital
W przeciwieństwie do obiegowej opinii, cukrzyca nie jest chorobą nieuleczalną. Nie musi także skracać życia, ani skutkować wysokim ciśnieniem krwi, chorobami serca, niewydolnością nerek, ślepotą czy innymi zagrażającymi życiu dolegliwościami. Tak naprawdę większość chorych na nią może w bardzo prosty sposób całkowicie odzyskać zdrowie i przestać przyjmować leki. Autor, opierając się na swoim wieloletnim doświadczeniu, pokazuje, jak zapobiegać, a także leczyć cukrzycę oraz towarzyszące jej dolegliwości, jednocześnie pozbywając się zbędnych kilogramów. A wszystko dzięki diecie bogatej w składniki odżywcze aktywujące samouzdrawiające mechanizmy ludzkiego ciała. Doktor Fuhrman - dyplomowany lekarz medycyny, specjalista w dziedzinie żywienia i dietetyki oraz autor bestselleru "Superodporność" - prezentuje prosty plan, którego podstawą są pyszne, zdrowe posiłki. Zaczyna on działać już pierwszego dnia od jego zastosowania i natychmiast otwiera przed Tobą drogę ku długiemu, dobremu i wolnemu od chorób życiu. Wyjaśnia, jak wyeliminować skoki cukru, ograniczyć ilość przyjmowanej insuliny lub nawet w ogóle ją odstwić, uzyskać prawidłową, stabilną wagę ciała oraz uniknąć problemów zdrowotnych. Prezentowany w książce program jest skuteczny zarówno w przypadku cukrzycy typu 1 jak i typu 2, czego dowodem jest ponad dziesięć tysięcy pacjentów doktora Fuhrmana wyleczonych w przeciągu jego dwudziestoletniej praktyki lekarskiej. Nastał kres cukrzycy!
Vademecum naturalnego zdrowia - Moritz Andreas, Hornecker John
kategoria: Książki - Nauki medyczne - Zdrowie, oprawa: Miękka, wydawca: Vital
Twój organizm jest z natury zaprogramowany na bycie zdrowym i pełnym energii witalnej przez cały czas trwania życia. Autorzy rzucają nowe światło na najpopularniejsze choroby i ukazują, w jaki sposób sami je wywołaliśmy poprzez nieświadome zaburzanie funkcjonowania poszczególnych organów. Jednocześnie zdradzają proste, a zarazem niezwykle skuteczne sposoby oczyszczania ciała, nawadniania go, odżywiania i wprowadzania zdrowych nawyków. Jest to poradnik przywracania zdrowia w sposób w pełni naturalny i pozbawiony jakichkolwiek leków. Autorzy korzystają zarówno z najnowszych odkryć medycyny, jak i Ajurwedy. Opisują praktyczne ćwiczenia fizyczne, wyjaśniają cykle biologiczne, moc emocji i reakcje ciała na stres. Ta książka to Twoja recepta na zdrowie!
Magnez dla zdrowia - Carolyn Dean
kategoria: Książki - Nauki medyczne - Zdrowie, oprawa: Miękka, wydawca: Vital
Magnez określany jest pierwiastkiem życia, ponieważ jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Pełni ważną rolę, zarówno w profilaktyce, jak i w leczeniu poważnych schorzeń, takich jak: choroby serca, udar mózgu, osteoporoza, cukrzyca, otyłość, zapalenie stawów czy astma. Jest jednym z minerałów, który odpowiada za zdrowie zębów i kości. Aktywuje ponad 300 enzymów. Wzmacnia koncentrację i pomaga jaśniej myśleć. Dzięki tej książce dowiesz się jakie produkty powinieneś spożywać, a których unikać, aby uchronić się przed jego niedoborem. Odkryjesz nowe, skuteczniejsze metody przyswajania magnezu oraz poznasz oryginalny plan żywieniowy bogaty w ten składnik. Ponadto dowiesz się jaki związek występuje pomiędzy magnezem a otyłością. Magnez pierwiastkiem życia.
Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Książki
Informacje: Znaleziono 5766 wyników.

Typ produktu:


Oprawa

Przedmiot
Szkoła

Typ podręcznika

Dostępność:


Polecane
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności Cookies.
x