Open Source Sofware

brak produktów w koszyku
Brak produktów
Twój koszyk jest pusty

Pedagogika

W tej sekcji znajdą Państwo książki z dziedziny pedagogiki. Pedagogika jest to nauka o edukacji, która zajmuje się rozwojem i zmianami organizmów wychowania oraz uczenia się człowieka przez całe życie.
Kompetencje menedżera oświaty - Lechosław Gawrecki
poradnik dla dyrektorów szkół, przystosowany do realiów polskiej szkoły; wskazuje na rolę dyrektora jako menedżera oświaty, zwraca uwagę na jego umiejętności społeczne i kreowanie wizerunku
27.43 zł
Niedostępny Schowek Porównaj
Trzy razy szkoła. Uczniowie - nauczyciele - organizacja - Józef Pielachowski
Książka dla nauczycieli, rodziców i dyrektorów szkół. Autor przedstawia sytuacje i zjawiska występujące wśród uczniów, problematykę wychowawczą, rzeczywistość zawodową i społeczną nauczycieli oraz analizuje procesy kierownicze dyrektora szkoły. 3 razy szkoła 3x szkoła
14.37 zł
Niedostępny Schowek Porównaj
Znowelizowana Karta nauczyciela po zmianach z 17 grudnia 2004 r. - Praca zbiorowa
Do Karty nauczyciela, aktu prawnego obowiązującego od 1982 r., wprowadza się często zmiany. W różny sposób wpływają one na aktualny kształt tej ważnej dla środowiska oświatowego pragmatyki zawodowej.
8.83 zł
Niedostępny Schowek Porównaj
Uwarunkowania, profilaktyka i resocjalizacja aspołecznych zachowań dzieci i młodzieży - Praca zbiorowa
Książka "Uwarunkowania, profilaktyka i resocjalizacja aspołecznych zachowań dzieci i młodzieży" rzeczowo i syntetycznie wskazuje na uwarunkowania procesu niedostosowania społecznego i zachowań aspołecznych wśród młodego pokolenia. Najczęściej «źródłem», czy «korzeniem» owego niedostosowania jest rodzina, której funkcje zostały zaburzone w wyniku oddziaływania wielorakich negatywnych, destrukcyjnych czynników... Należy podkreślić walor książki jako cennego studium opracowanego przez kilkunastu autorów z Polski, Ukrainy i Kanady. Dzieło stanowi vademecum pracowników socjalnych, pedagogów społecznych, pedagogów resocjalizacyjnych i pedagogów innych specjalności, nadto wolontariuszy podejmujących działania na trudnym «obszarze» pracy resocjalizacyjnej. Książka skierowana jest do na szerokiego kręguuodbiorców-profesjonalistów -pedagogów, nauczycieli - wychowawców, a także rodziców, podejmujących na co dzień wielkie wyzwanie oraz zadanie odpowiedzialnego trudu wychowywania dzieci - innych i swoich. Autorzy książki pochodzą z trzech krajów, a mianowicie Polski, Ukrainy i Kanady. W związku z tym zbliżone tematy przedstawione są w odmienny sposób, uwarunkowany różnicami kulturowymi, a także nasileniem problemów społecznych oraz stanem wiedzy jak również wynikami badań naukowych. Ta różnorodność jest dużą wartością opracowania. Zwraca uwagę artykuł: Brad McKenzie, Phd 'Differential Response: Building Family-Focused Strategies in Child Welfare', w którym Autor przedstawia wyniki badań i doświadczeń nie tylko z Kanady lecz również z Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Nowej Zelandii.
26.64 zł
Niedostępny Schowek Porównaj
Oblicza dojrzałości emocjonalnej dzieci i młodzieży - Redakcja: Kazimierz Franczak, Monika Szpringer
Zamieszczone artykuły prezentują interdyscyplinarne podejście do analizy fenomenu dojrzałości emocjonalnej młodego pokolenia. Jest ona interpretowana z punktu widzenia różnych nauk i subdyscyplin: psychologii (psychologia osobowości, emocji, kliniczna, psychopatologia i in.), pedagogiki (pedagogika specjalna, społeczna, przedszkolna, psychopedagogika, resocjalizacja), socjologii (socjologia komunikacji, dewiacji), etyki, kulturoznawstwa, filologii. Publikowane prace prezentują wysoki poziom naukowy tak w aspekcie teoretycznym, jak metodologicznym czy również empirycznym. Naukowe poszukiwania Autorów publikacji zostały oparte na najnowszych badaniach krajowych i zagranicznych, dotyczących wybranych obszarów zagadnień, demonstrują umiejętność posługiwania się szerokim wachlarzem różnorodnych metod, technik i narzędzi badawczych oraz prezentują interesującą dyskusję uzyskanych wyników. Książka "Oblicza dojrzałości" emocjonalnej dzieci i młodzieży wpisuje się do polskiej literatury psychologiczno-pedagogicznej jako wieloaspektowa analiza bardzo ważnej sfery osobowości, od której zależy prawidłowy lub nieprawidłowy rozwój człowieka. Zagadnienia zaprezentowane w książce nie wyczerpują całkowicie problematyki emocji u dzieci i młodzieży, ale tworzą piękną mozaikę ukazując i akcentując emocje przeżywane przez różne grupy dzieci i młodzieży w różnych sytuacjach życiowych.
28.28 zł
Niedostępny Schowek Porównaj
Diagnoza gotowości szkolnej pięciolatka (BPZ) - Beata Krysiak, Krystyna Zielińska
Niezastąpiona pomoc w diagnozowaniu gotowości dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego. * Rzetelne i zwarte badanie dostosowane do wieku dziecka * Łatwe dokumentowanie dwóch etapów obserwacji * Gotowe zadania do oceny rozwoju dziecka * Ułatwia opracowanie programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka
12.60 zł
Niedostępny Schowek Porównaj
Twoje Życie - Twoja sprawa. Program edukacji psychologicznej dla szkół ponadgimnazjalnych - Nora Grochowska
Twoje życie - Twoja sprawa. Edukacja psychologiczna - lekcje wychowawcze w szkołach ponadgimnazjalnych. Przewodnik dla nauczyciela. Część I, klasy I-II Twoje życie - Twoja sprawa. Edukacja psychologiczna w szkołach ponadgimnazjalnych. Książka dla młodzieży. Część I Co robić, kiedy nie wiadomo, co robić. Podpowiednik dla nauczyciela Lekcje wychowawcze. Program Edukacji Psychologicznej dla klas IV-VI. Komponent programu wychowawczego szkoły
14.05 zł
Niedostępny Schowek Porównaj
Kinezjologia w zabawie Zabawy terapeutyczne przy muzyce i piosence - WPISZ CD
Książka ta to świetna pomoc dla osób, które pracują już w oparciu o kinezjologię edukacyjną oraz tych, którzy chcą poznać tą metodę. Książka przeznaczona jest dla terapeutów, nauczycieli, rodziców. Napisana w prosty sposób językiem zrozumiałym dla każdego. Do książki zostało załączonych 18 kolorowych kart do ćwiczeń.
53.83 zł
Niedostępny Schowek Porównaj
Postępowanie w uzależnieniach i inych patologiach w szkole - Jan Lechicki
Postępowanie w uzależnieniach i innych patologiach w szkole: wskazówki dla studentów pedagogiki, nauczycieli oraz szkolnego personelu medycznego
15.53 zł
Niedostępny Schowek Porównaj
Od wierszyka do literki 1/2 Metoda dobrego startu - Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka
Metoda Dobrego Startu (MDS) jest przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz dla dzieci starszych, których rozwój psychoruchowy przebiega wolniej lub nieharmonijnie.Ćwiczenia MDS są wskazane dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania, natomiast niezbędne w przypadku dzieci ryzyka dysleksji oraz osób o opóźnionym rozwoju psychoruchowym - niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie.
18.88 zł
Niedostępny Schowek Porównaj
Godziny wychowawcze - poradnik dydaktyczny, szkoła podstawowa, klasy 4-6 - Barbara Bleja-Sosna
Wybór tematów-scenariuszy przeznaczonych do realizacji na lekcjach z wychowawcą. W poradniku jest plan pracy godzin wychowawczych w klasach IV,V,VI i ponad 60 wybranych scenariuszy z "Poradników ścieżek edukacyjnych IV,V,VI" z tematyką przydatną do omówienia na lekcjach z wychowawcą. Proponowany materiał może pomóc wychowawcom w pracy, a uczniom umożliwić poznanie siebie, swoich zachowań, postaw oraz otaczającej rzeczywistości.
11.38 zł
Niedostępny Schowek Porównaj
Awans zawodowy nauczyciela - Henryk Składowki
Teoria i praktyka z planami rozwoju zawodowego i sprawozdaniami z realizacji planu za okras stażu. Najważniejsze zagadnienia prawne oraz zadania i wymagania kwalifikacyjne na poszczególne stopnie awansu z planami rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego oraz sprawozdaniami z realizacji za okres stażu.
6.15 zł
Niedostępny Schowek Porównaj
Czytam sobie (Zestaw I) - Agnieszka Kornacka
Zestaw I zawiera: - 64 kolorowe, laminowane rysunki o wym. 160 x 240 mm - 85 kartonowych pasków z wyrazami i wyrażeniami o wym. 100 x 500 mm - książka przewodnik z około 100-u propozycjami zabaw z zastosowaniem czytania globalnego Całość spakowana w pudełku
205.48 zł
Niedostępny Schowek Porównaj
Scenariusze zajęć z rytmiki dla 3- i 4-latków - Agnieszka Iwanicka
Scenariusze zajęć z rytmiki można wykorzystać w dowolny sposób, podczas wielu grupowych zajęć. W książce podano ćwiczenia także w zapisie nutowym. Ćwiczenia i zabawy powiązane są z piosenkami, lecz można je wykorzystać w inny sposób. Mogą być prowadzone jako zupełnie osobne ćwiczenia, pobudzające wyobraźnię i myślenie twórcze, a także takie, które uspokajają i relaksują. Zaproponowane ćwiczenia i zabawy można wykorzystać również podczas zajęć ruchowych lub muzycznych w grupach młodszych i starszych.
16.88 zł
Niedostępny Schowek Porównaj
Dziennik obserwacji dziecka - Małgorzata Sebastian, Danuta Sowiwar
Dziennik obserwacji został opracowany w oparciu o Monachijska Funkcjonalną Diagnostykę Rozwojową - DSM III oraz normy rozwojowe zawarte w programie TECCH (Schopler i współpracownicy). Przeznaczeniem Dziennika jest monitorowanie rozwoju dziecka w woeku przedszkolnym, a jego konstrukcja pozwala na ocenę prawidłowości rozwoju dziecka. Dziennik zawiera tabele podstawowych umiejętności w zakresie poszczególnych funkcji charakterystycznych dla określonych grup wiekowych. Podsumowaniem obserwacji jest wykres zbiorczy umiejętności dziecka w danej grupie wiekowej.
10.33 zł
Niedostępny Schowek Porównaj
Scenariusze zajęć z rytmiki dla 5- i 6-latków - Agnieszka Iwanicka
Scenariusze zajęć z rytmiki można wykorzystać w dowolny sposób, podczas wielu nieschematycznych zajęć. Poszczególne ćwiczenia i zabawy powiązane są z konkretnymi piosenkami, lecz można je wykorzystać w inny sposób. Mogą być prowadzone jako zupełnie osobne ćwiczenia, pobudzające wyobraźnię i myślenie twórcze, a także takie, które uspokajają i relaksują. Zaproponowane ćwiczenia i zabawy można wykorzystać również podczas zajęć ruchowych lub muzycznych w grupach młodszych i starszych.
16.08 zł
Niedostępny Schowek Porównaj
Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką - Praca zbiorowa
Przedłożona do recenzji praca pt. "Pedagogika przedszkolna z metodyką" autorstwa Jolanty Karbowniczek, Małgorzaty Kwaśniewskiej i Barbary Surmy ma charakter podręcznika, który może być wykorzystany w procesie akademickiego kształcenia pedagogów przygotowujących się do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola. W książce podjęto i omówiono wiele zagadnień istotnych zarówno dla organizacji, jak i przebiegu procesu edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. Składa się ona z siedmiu rozdziałów, których tematyka dobrze koresponduje z potrzebami dydaktyki akademickiej oraz obszernej bibliografii ukazującej możliwości pogłębienia omawianych w książce zagadnień, a także poszukiwania materiałów do samodzielnej analizy wybranych problemów.
25.91 zł
Niedostępny Schowek Porównaj
Systemy normatywne w świadomości osób uwięzionych - Tadeusz Sakowicz
Niniejsze opracowanie, którego treść koncentruje się na problematyce systemów normatywnych w świadomości osób uwięzionych, przeznaczone jest zarówno dla nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w więziennictwie, jak również dla studentów przygotowujących się do pełnienia roli wychowawcy resocjalizującego, czy to w środowisku zamkniętym, czy w rzeczywistości otwartej, przed którą otwierają się stopniowo ogromne możliwości wypełniania zadań społecznie ważnych, a dotyczących przywracania społeczeństwu osób uwikłanych w aktywność przestępczą. Do realizacji tych zadań niezbędna jest diagnoza, której przedmiot stanowi człowiek traktowany jako całość wraz z jego kontekstem sytuacyjno-środowiskowych uwarunkowań funkcjonowania indywidualnego i społecznego... W książce podjęto próbę przybliżenia problematyki związanej z systemami normatywnymi, które zasadniczo stanowią przedmiot zainteresowania prawa. Do rzadkości można zaliczyć opracowania koncentrujące się na systemach normatywnych w świadomości osób uwięzionych a prowadzone przez pedagogów. Wśród nielicznych badań na ten temat na uwagę zasługują prace A. Szymanowskiej, która w publikacji Więźniowie i funkcjonariusze wobec norm obyczajowych i prawnych jako jedna z pierwszych przedstawiła analizy rzeczywistości więziennej, przez całe dziesięciolecia hermetycznej i bezwzględnie odciętej od społeczeństwa. Z kolei M. Kosewski, poszukując źródeł zachowania przestępczego, zaznaczył, że w procesie dojrzewania przestępczego coraz sprawniej działają mechanizmy redukcji dysonansu moralnego, redukujące czyny przestępcze do zwykłych zachowań, niepodlegających wartościowaniu, natomiast piętno społeczne i umieszczenie w zakładzie zamkniętym proces ten przyspieszają... Celem prezentowanej książki jest dokonanie socjopedagogicznej charakterystyki funkcjonowania systemów normatywnych w świadomości więźniów. W warunkach modernizacji społecznej, która realizuje się w Polsce od ponad dwudziestu lat, należy pytać o kondycję normatywną: prawną, obyczajową, moralną i religijną społeczeństwa. W opracowaniu, obejmującym tylko część zgromadzonych materiałów empirycznych dotyczących świadomości normatywnej więźniów, zwrócono uwagę tylko na wybrane kwestie. Na podstawie zebranych i przeanalizowanych wyników badań empirycznych ukazano religijność i moralność więźniów na początku pierwszej dekady XXI w. (głównie wartości, normy oraz oceny moralne i religijne) oraz ich przemiany. Na książkę składa się pięć rozdziałów.
30.57 zł
Niedostępny Schowek Porównaj
Zachowania żywieniowe młodzieży w perspektywie edukacji zdrowotnej - Agnieszka Buczak
Recenzowana praca zasługuje na polecenie czytelnikom interesującym się problematyką z zakresu psychologii i pedagogiki zdrowia. Przede wszystkim jej wielką zaletą jest to, że podejmuje ważne zagadnienie społeczne, jakim są zachowania żywieniowe młodzieży, będące w centrum zainteresowania zarówno teoretyków, jak i praktyków z różnych dziedzin. Pod tym względem autorka wykazała wiele starań, aby przedstawić je w formie zrozumiałej nie tylko dla teoretyków zajmujących się na co dzień tą problematyką, ale również praktyków, jak np. wychowawców i rodziców młodzieży zagrożonej otyłością i innymi schorzeniami. Dodatkowo swoje rozważania teoretyczne zilustrowała przykładami wziętymi z literatury przedmiotu, co ułatwia czytelnikowi znalezienie elementów wspólnych pomiędzy płaszczyzną teoretyczną i aplikacyjną. Warto też zaznaczyć, że recenzowana praca ukazuje się w okresie zwiększonego zainteresowania społeczeństwa polskiego problematyką dotyczącą kondycji fizycznej dzieci i młodzieży, której znaczny odsetek przejawia symptomy nadwagi i otyłości. Prezentowana w niej analiza zachowań żywieniowych młodzieży ujawniła potrzebę intensyfikacji działań związanych z edukacją żywieniową rozumianą jako forma skutecznej profilaktyki. W związku z tym należałoby opracować odrębną strategię edukacyjną oddziałującą nie tylko na zachowania młodzieży, ale przede wszystkim na sferę postaw, wartości i norm regulujących zdrowe odżywianie się. Skuteczność tej strategii wymaga ściślejszej współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i służby zdrowia oraz wsparcia ze strony mediów i samorządów lokalnych. Tylko wówczas można skutecznie i trwale przyczynić się do poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży, a w konsekwencji - do podniesienia funkcjonowania psychospołecznego oraz odnoszenia sukcesów w różnych dziedzinach życia. Z recenzji prof. dr. hab. Mieczysława Radochońskiego
29.83 zł
Niedostępny Schowek Porównaj
Zachowania informacyjne w życiu codziennym - Barbara Kamińska-Czubała
Narzekamy na upodobania młodego pokolenia do bezrefleksyjnego korzystania z elektronicznych zasobów informacyjnych i związanych z nimi technologii. Zarówno artykuły w popularnych periodykach, jak i naukowe monografie pełne są opisów młodych ludzi wysiadujących dzień i noc przed ekranem komputera i spustoszeń, jakie to czyni w ich organizmach, a mózgach w szczególności. Niewiele jest badań, pokazujących realną sytuację i ewentualne rzeczywiste zagrożenia. Książka powstała jako rezultat badań dr Barbary Kamińskiej-Czubały zapełnia tę lukę, ukazując młodych ludzi (studentów) w codziennych sytuacjach realizacji potrzeb informacyjnych, podczas pracy, poszukiwań wiadomości praktycznych i rozrywki. Bardzo interesujący i cenny jest opis oraz typologia strategii informacyjnych realizowanych przez Pokolenie Y w życiu codziennym. Zaletą książki jest też wyraźne wskazywanie przez Autorkę na problemy dotąd nierozwiązane. dr hab. Marek Nahotko
38.16 zł
Niedostępny Schowek Porównaj
Radość z ruchu na świeżym powietrzu - Heinz Krombholz
W niniejszej książce zestawione zostały pojedyńcze ćwiczenia i zabawy ruchowe. Należy je rozumieć jako pomoce dla wychowawczyń. Są one tak przedstawione, aby można było je dosłownie przekazać dalej dzieciom.
14.76 zł
Niedostępny Schowek Porównaj
Nie ma głupich dzieci. <br> Jak dochodzi do zaburzeń w nauce i jak temu zaradzić.<br> Poradnik dla (przyszłych) rodziców, wychowawców i nauczycieli. - Renate Fischer- Tietze
Wydanie 2002 oprawa miękka format 14,5 x 20 cm stron 184 Zaburzenia w nauce często ujawniają się dopiero w codzienności szkolnej, kiedy dziecko przeszkadza na lekcjach, nie może sprostać stawianym mu wymaganiom, prowokuje swym postępowaniem kłótnie i odtrącenie. Przyczyną tego nie jest jego "głupota", lecz często podstawowe zaburzenia wynikające z ciężkich porodów bądź z wczesnych trudności w nawiązywaniu kontaktu z otoczeniem.
8.21 zł
Niedostępny Schowek Porównaj
Uczymy jak się uczyć - Robert Fisher
Książka ta to praktyczny przewodnik dla nauczyciela, prezentujący metody, których skuteczność w nauczaniu uczenia się została dowiedziona. Zawiera opis dziesięciu prostych, ale wydajnych strategii dydaktycznych, najściślej powiązanych z efektywnym uczeniem się i z największym prawdopodobieństwem prowadzących uczniów do celu: samodzielnego i skutecznego uczenia się. Stosować je można niezależnie od przedmiotu nauczania i w ten sposób przepoić cały program szkolny kształceniem umiejętności myślenia i uczenia się.
21.53 zł
Niedostępny Schowek Porównaj
Zabawy w lesie - Heike Baum
Coraz więcej nauczycieli wychowania przedszkolnego dostrzega wartość lasu jako świata przeżyć i doświadczeń dla dzieci, w związku z czym włączają oni wycieczki do lasu oraz długotrwałe projekty o lesie do swojego programu nauczania. Aktualna książka znanej autorki, Heike Baum, pozwala ponownie odkryć zapomniane zabawy oraz zawiera wiele nowych gier i pomysłów do wykorzystania w lesie. Sprawiają one dzieciom przyjemność, a jednocześnie wspierają ich rozwój. Są to: - zabawy ruchowe, - w chowanego i w berka, - zabawy na koncentrację i szybkość reakcji - zabawy językowe, - oraz wiele kreatywnych propozycji na prace ręczne z wykorzystaniem materiałów z lasu. Praktyczny wstęp zawiera ważne i pożyteczne informacje, które pomogą w przygotowaniach do wyprawy do lasu.
20.04 zł
Niedostępny Schowek Porównaj
Edukacja humanistyczna - Artur Bruhlmeier
Książka zawiera 11 artykułów autora dotyczących idei kształcenia holistycznego.
17.02 zł
Niedostępny Schowek Porównaj
Ocenianie osiągnięć uczniów w edukacji wczesnoszkolnej - Jolanta Kamińska
Książka zawiera między innymi kryteria oceny, arkusze obserwacyjne, sprawdziany wiedzy i umiejętności oraz przykładowe opisy osiągnięć edukacyjnych uczniów.
13.46 zł
Niedostępny Schowek Porównaj
Magia Pamięci czyli książka o tym, jak rozwinąć uwagę i pamięć w szkole podstawowej - Praca Zbiorowa
W tej książce zapoznasz się z interesującymi zabawami związanymi z rozwojem pamięci i wyobraźni.
13.93 zł
Niedostępny Schowek Porównaj
Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie diagnozy edukacyjnej - Maria Krystyna Szmigel, Danuta Sołtys
Publikacja adresowana jest do nauczycieli wszystkich poziomów nauczania, którzy starają się obiektywizować metody sprawdzania i oceniania uczniów. Stanowi komplet materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia podstawowego kursu z zakresu pomiaru dydaktycznego. Szczególną uwagę zwrócono na podstawy teoretyczne tworzenia ustopniowanych wymagań szkolnych, a następnie budowy testów zróżnicowanych pod względem trudności. Książka miała kilka wznowień od 1997 roku, co świadczy o trafności doboru treści w tym zakresie dla nauczycieli.
12.03 zł
Niedostępny Schowek Porównaj
Gry i zabawy dla całej rodziny - Urlich Vohland, Ingeborg Scherf
Wspólne uczestnictwo dzieci i rodziców w zabawach i wciągających grach to najlepszy sposób na wprowadzenie elementów partnerstwa między pokoleniami.Książeczka ta jest zbiorem interesujących zagadek liczbowych oraz prostych gier, w których jedynymi rekwizytami są zapałki, kostki i karty do gry, monety, zawsze jednak niezbędny jest otwarty umysł. Rozwój abstrakcyjnego i logicznego myślenia uczestników gier to główny cel, jaki postawili sobie autorzy łamigłówek.
8.72 zł
Niedostępny Schowek Porównaj
Świat małego dziecka Tom 2
Autorzy interdyscyplinarnych rozważań dwutomowej serii wydawniczej ?Świat małego dziecka?, koncentrując się na istocie rozwoju dziecka i jego edukacji oraz sytuacjach, kiedy wymaga ono szczególnego wsparcia, starali się przedstawić Czytelnikowi analizowaną problematykę w sposób pozwalający nie tylko na dostrzeżenie wagi podejmowanych tematów, ale też umożliwiający własną refleksję nad zagadnieniami, które znajdując swoje podstawy w teorii nauk humanistycznych, społecznych, filozoficznych łączą się z praktycznymi wyzwaniami, jakie przed dzieckiem i dorosłym stawia świat współczesny. I choć problemy wieloaspektowego rozwoju, edukacji i terapii dzieci podejmują w sposób niezależny od siebie, w ramach różnych podejść teoretycznych i metodologicznych, redaktorzy serii skomponowali dwa spójne tomy. Mamy nadzieję, że zamieszczone w nich artykuły zainteresują zarówno teoretyków, jak i praktyków zajmujących się wspomaganiem i wspieraniem dzieci w rozwoju, a także studentów pedagogiki oraz dyscyplin jej pokrewnych i będą stanowiły inspirację do dyskursu i nowych badań.
29.81 zł
Niedostępny Schowek Porównaj
Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny. Przykład Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach - Izabela Krasiejko
Asystentura rodziny sama w sobie wpisuje się w koncepcję zmiany systemu pomocy rodzinie poprzez oddzielenie pracy socjalnej od świadczeń pieniężnych. Daje możliwość jakościowej, pogłębionej pracy z klientem poprzez zwiększenie czasu pracy i częstotliwości spotkań. Jeśli dodatkowo podstawy metodyki pracy asystenta rodziny oprzemy na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach, to ułatwi to przestrzeganie zasad, istotnych w zawodach związanych z niesieniem pomocy, takich jak: poszanowanie godności ludzkiej, indywidualizacja udzielanej pomocy, maksymalne zwiększanie samostanowienia klienta, praca na jego własnych zasobach, wzmacnianie klienta.Książka zawiera charakterystykę wielu metod Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, które można zastosować w pracy z całą rodziną, jej poszczególnymi członkami, w tym z dziećmi i młodzieżą. Zostały przedstawione również przykłady działań. Czytelnik znajdzie tam opis asystentury rodziny prowadzonej z wykorzystaniem elementów koncepcji budowania rozwiązań w dwóch polskich ośrodkach pomocy społecznej. Ponadto przykłady planów pracy z rodziną oraz sprawozdania z ich realizacji.Pozycja niezbędna asystentom rodziny, pracownikom socjalnym, pedagogom i psychologom, pracownikom naukowym i studentom pedagogiki oraz pracy socjalnej, konsultantom Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.
53.68 zł
Niedostępny Schowek Porównaj
Świętochłowickie szkoły. Początki i współczesność - Marian Piegza
Najnowsza książka Mariana Piegzy, historyka i kronikarza Świętochłowic i Górnego Śląska, przybliża dzieje świętochłowickich szkół od ich początków aż do dnia współczesnego. Oprócz starannej dokumentacji tematu w książce znajdują się też ciekawostki, zdjęcia i mapy.
35.53 zł
Niedostępny Schowek Porównaj
Biblioterapia w praktyce Poradnik dla nauczyciela - Ewelina Konieczna
W książce przedstawiono wyjątkowe scenariusze, przeznaczone do pracy z grupą. Głównym celem zamieszczonych tekstów jest profilaktyka oraz praca z emocjami. Scenariusze mogą znaleźć zastosowanie zarówno na zajęciach dydaktycznych, jak i socjoterapeutycznych, czy spotkaniach z grupą wsparcia. Książka jest nie tylko źródłem pomysłów do pracy z grupą, ale również poradnikiem, w jaki sposób pisać własne, autorskie scenariusze bibliterapeutyczne. Realizatorami przedstawionych tekstów mogą być nauczyciele szkół szczebli podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych oraz licealnych. Mogą być one proponowane uczniom w ramach zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych (np. w świetlicach terapeutycznych).
32.64 zł
Niedostępny Schowek Porównaj
Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny. Przykład Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach - Izabela Krasiejko
Asystentura rodziny sama w sobie wpisuje się w koncepcję zmiany systemu pomocy rodzinie poprzez oddzielenie pracy socjalnej od świadczeń pieniężnych. Daje możliwość jakościowej, pogłębionej pracy z klientem poprzez zwiększenie czasu pracy i częstotliwości spotkań. Jeśli dodatkowo podstawy metodyki pracy asystenta rodziny oprzemy na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach, to ułatwi to przestrzeganie zasad, istotnych w zawodach związanych z niesieniem pomocy, takich jak: poszanowanie godności ludzkiej, indywidualizacja udzielanej pomocy, maksymalne zwiększanie samostanowienia klienta, praca na jego własnych zasobach, wzmacnianie klienta.Książka zawiera charakterystykę wielu metod Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, które można zastosować w pracy z całą rodziną, jej poszczególnymi członkami, w tym z dziećmi i młodzieżą. Zostały przedstawione również przykłady działań. Czytelnik znajdzie tam opis asystentury rodziny prowadzonej z wykorzystaniem elementów koncepcji budowania rozwiązań w dwóch polskich ośrodkach pomocy społecznej. Ponadto przykłady planów pracy z rodziną oraz sprawozdania z ich realizacji.Pozycja niezbędna asystentom rodziny, pracownikom socjalnym, pedagogom i psychologom, pracownikom naukowym i studentom pedagogiki oraz pracy socjalnej, konsultantom Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.
50.36 zł
Niedostępny Schowek Porównaj
Poprzednie 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Książki
Informacje: Znaleziono 2991 wyników.

Typ produktu:

Oprawa


Przedmiot
SzkołaTyp podręcznika
Dostępność:


Polecane
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności Cookies.
x